Skip to main content
Angela Bruins

Mediation & Familiebedrijf

Van hard tegen hard naar hart tegen hart

Familiebedrijven vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Conflicten bij familiebedrijven kunnen vergaande consequenties hebben. Door de onderlinge relatie zal men niet zo snel afscheid van elkaar kunnen of willen nemen.

Eigen Wijsheid kan jullie helpen bij onrust in de samenwerking, de verhouding tussen familieleden die betrokken zijn bij het bedrijf, maar ook als overname van het familiebedrijf een rol speelt. Daarbij staan vertrouwelijkheid en respect voor alle betrokkenen voor mij voorop.

Er spelen veel belangen in dit soort situaties. Familieleden kunnen in een spagaat komen tussen bedrijfs-, familie- en individueel belang. Tevens kunnen generatieverschillen een rol spelen. Behoud van de familierelatie is in het familiebedrijf essentieel om het voortbestaan van het bedrijf te waarborgen.

Willen jullie de hulp van Eigen Wijsheid inschakelen?